Därför är Referral Marketing så effektivt | Redeal Blogg

Det är ett välkänt faktum att en positiv word-of-mouth i en mängd olika branscher är det mest effektiva och billigaste sättet att skapa varumärkeskännedom, nya potentiella kunder, och omedelbar försäljning.

Det är ett välkänt faktum att en positiv word-of-mouth i en mängd olika branscher är det mest effektiva och billigaste sättet att skapa varumärkeskännedom, nya potentiella kunder, och omedelbar försäljning.

En personlig rekommendation är värd 5–100 ggr mer än ett budskap i köpt media

Nyligen genomförda undersökningar gjorda av Word Of Mouth Marketing Association (WOMMA) visar på att värdet av en rekommendation från en vän till en annan är 5–100 gånger högre än värdet av köpt media.I dagens digitala värld så kan positiva word-of-mouth interaktioner ge en exponentiell ökning av försäljningen när företag implementerar ett referralprogram för sitt varumärke. Genom att engagera nöjda kunder som har positiva upplevelser systematiskt konverteras de till Micro Influencers då de rekommenderar företagets produkter eller tjänster för sina vänner. En noggrann selektering görs och relevansen i rekommendationen blir mycket hög då både avsändare och mottagare känner varandra eller återfinns i samma sociala nätverk.

Många företag försöker skapa detta engagemang på olika sätt. Några lyckas vädligt väl men desto fler saknar en långsiktig process. Vanligt är att detta sker manuellt i olika stand-alone aktiviteter och förmågan att kapitalisera på detta fenomen försvinner till stor del när det inte systematiseras. 

Genom att automatisera denna process och konvertera engagerade kunder till Micro Influencers samt därefter effektivt aktivera dem i ett referralflöde finns stora värden att hämta. En automatisering av detta innebär att man har kontroll på hela processen. Man kan på ett effektivt sätt jobba med databasen och på så sätt skala upp och få ut ett större värde av sin referral marketing process. Mätningar visar att 13% av all retail omsättning, Online och offline skapas genom rekommendationer, i snitt. De som metodiskt arbetar med word of mouth processer genom influencers och referrals får mycket högre utfall.

En annan effekt av referral marketing är att när engagemanget från befintliga kunder ökar och de känner sig sedda och får positiv feedback och belöningar lojaliseras de. Ett effektivt sätt att öka retention alltså.

DÄRFÖR ÄR REFERRAL MARKETING SÅ EFFEKTIVT!
EN POTENTIELL KUND ÄR 5 X MER BENÄGEN ATT KONVERTERA TILL KÖP OM DEN DESSFÖRINNAN FÅTT EN REKOMMENDATION AV EN VÄN

Lojala kunder

Referralprogram möjliggör för företag att utveckla en databas med varumärkesambassadörer. På sikt lär man känna sina ambassadörer och förstår deras beteenden. Det blir enkelt att belöna, eller bara tacka dessa lojala kunder för deras engagemang. Möjligheten till mer riktad kommunikation blir större när man har lojala relationer med sin kund.

18% fler stamkunder

Att få nya kunder är dyrt, men med ett referralprogram implementerat så behöver detta inte längre bli lika dyrt. Människor som har blivit rekommenderade tenderar att bli mer lojala och på så sätt mer värdefulla som kunder än de som hittat företaget på annan väg. Enligt Forbes, och en studie genomförd av Goethe Universitetet i Frankfurt visar att kunder som blivit rekommenderade ett visst företag är 18% mer benägna att stanna som kund än andra kunder. Artikeln säger,

 ”Människor tenderar att ha en starkare anknytning till en organisation om dennes vänner eller bekanta har en relation med organisationen i fråga”

Varumärkeskännedom blir Varumärkespreferens

Naturligtvis är referral marketing en stor bidragsgivare för att bygga varumärkeskännedom. Faktum är att 49% av konsumenterna säger att vänner och familj är deras främsta källa till varumärkeskännedom. Ju mer dina kunder pratar om dina produkter och tjänster, desto större blir också din räckvidd.

Det är dessutom mer sannolikt att varumärkeskännedomen genom referral marketing kan förvandlas till varumärkespreferens. Ditt varumärke blir viktigt för kunden och dennes närstående. Det kan dramatiskt öka befintligt kundengagemang, öka varumärkeskännedomen och på så sätt skapa nya lojala och långsiktiga kunder för ditt företag.


Starta ditt eget referralprogram

Kom igång med referral marketing idag

KOM IGÅNG!
Ingen bindningstid eller annat krångel